Ставки выплат сервиса коротких ссылок

 

Описание / Страна Заработок на 1000 просмотров
Для ПК Для мобильных
United States 250,00 RUB 200,00 RUB
United Kingdom 200,00 RUB 180,00 RUB
Russian Federation 190,00 RUB 160,00 RUB
Germany 180,00 RUB 157,00 RUB
Australia 177,00 RUB 145,00 RUB
Canada 165,00 RUB 140,00 RUB
Netherlands 162,00 RUB 130,00 RUB
Finland 157,00 RUB 128,00 RUB
Denmark 100,00 RUB 80,00 RUB
Belarus 92,00 RUB 60,00 RUB
Ukraine 91,00 RUB 58,00 RUB
Austria 81,00 RUB 51,00 RUB
Italy 78,00 RUB 50,00 RUB
Poland 75,00 RUB 50,00 RUB
Japan 74,00 RUB 46,00 RUB
Latvia 73,00 RUB 42,00 RUB
Цены за другие страны 62,00 RUB 40,00 RUB